ETF Håndball bruker Spond for å registrere medlemmer og for å kommunisere internt i klubben. Spond vil også kunne bli brukt til innbetalinger som for eksempel treningsavgift eller deltagerkort til cuper. 

For at dette skal fungere best mulig er det viktig at alle lag tar ansvar for å holde sin gruppe oppdatert. Informasjon om hvordan Spondgruppene skal settes opp og vedlikeholdes finner du her.

Vi anbefaler at alle laster ned Spond-appen på telefon, men det går også an å logge seg inn via web www.spond.com. Webversjonen er spesielt fin for de som skal legge ut informasjon og planlegge treninger og kamparrangementer for et lag.

Vi har også laget noen tips for bruk og veiledninger:

Se også hjelpesidene hos Spond