Det er lovpålagt at alle som er involvert i barne- og ungdomsidrett skal ha gyldig politiattest.

 

En slik politiattest er gyldig i tre år før den må fornyes, og søknad kan gjøres på nett. Er du usikker på om du trenger attest eller om den du har er gyldig og registrert i klubben; kontakt nestleder i styret som har ansvaret for dette.

 

Hvis du trenger attest må du gjøre følgende:

  1. Skriv ut dette skjemaet, og fyll ut med din informasjon
  2. Scan skjemaet med din informasjon og underskrift
  3. Gå til adressen https://www.politi.no/tjenester/politiattest og søk om politiattest. Skjemaet skal lastes opp.
  4. Når du har fått politiattest skal den forevises til klubbens ansvarlige.