ETF håndball jobber aktivt for å holde kostnadene lave for foreldre/spillere. Vårt mål er at håndball skal være en aktivitet alle kan være med på

Medlemsavgift

Medlemskap koster 100kr for barn under 13 år, 300kr for ungdom under 20 år, og 400kr for voksne

Treningsavgift

For å spille på et lag er det en treningsavgift. Denne er relativt lav for de minste og øker når spillere blir eldre. Treningsavgiften faktureres pr semester (høstsesong/vårsesong).

Lisens

Spillere må betale lisens fra det året de fyller 13 år

Deltagelse på cup

ETF Håndball dekker påmelding til to cuper pr år pr lag, men spillere må betale for deltagerkort selv. Deltagerkort dekker som regel mat/overnatting, og kostnadene varierer på de forskjellige cupene. Det er vanlig at lagene begynner å reise på cuper fra ca 9-10 års alder.

Dugnader

Vi forsøker å holde «dugnadstrykket» lavt, og det eneste faste vi har er gjennomføring av kamper i Eidsvollhallen. Her er det oppgaver som billettsalg og kioskvakt, samt å sitte i sekretariatet. Det er gjerne 2-3 dugnader pr lag i året, og vi gjør hva vi kan for at lagene kun har dugnad når eget lag har kamper. Se her for flere detaljer ang dugnader