Hjem Klubben Kontakt

Kontakt

Klubbens styre og ressurspersoner er som følger, og kan kontaktes;

Leder: Ragnhild Valle Hustad, ragnhild.etf@gmail.com, 99096953
Nestleder: Gunner Kommisrud, gunnerk@online.no
Sekretær: Kjerstin L Berg, kjlberg@broadpark.no
Kasserer: Gro Bjørnstad, kasserer.etfhandball@klubbkontor.no
Sportslig leder: Rita Labuschagne, ritavold@hotmail.com
Arrangement: Unn Evelyn Nordstad, uenordstad@gmail.com
Materiellansvarlig:Siw Kristin Bergsvenkerud, siw_kristin@hotmail.com